Privacy policy

Handelsmerken
De op deze internetpagina (‘website’) genoemde handelsmerken of bedrijfsnamen kunnen een handelsmerk zijn. De rechten van deze handelmerken berusten bij de betreffende rechthebbende.

Copyright
Het copyright op de inhoud van deze website berust bij Relic Master. Het is verboden om de inhoud van deze website in zijn geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te kopiëren of over te nemen in enig ander werk, behalve voor:
het afdrukken of downloaden van delen van de inhoud van deze website voor niet-commercieel, informatief en persoonlijk gebruik; en het kopiëren van de inhoud van deze website om geïnteresseerde derde partijen persoonlijk te informeren op voorwaarde dat u Relic Master noemt als de bron van de inhoud en dat u deze derden ervan op de hoogte stelt dat deze voorwaarden ook voor hen gelden en dat ook zij verplicht zijn de voorwaarden na te leven.

Disclaimer: aansprakelijkheidsbeperkingen
Relic Master kan en wil de juistheid en de volledigheid van de informatie, de inhoud en de afbeeldingen op deze website niet garanderen. Relic Master tracht u met deze website slechts “vrijblijvend” te informeren over zijn producten en diensten. Voor zover wettelijk toegestaan stelt Relic Master zich uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie, inhoud en afbeeldingen op de website voor zover de website hiermee expliciet of impliciet verwachtingen zou scheppen over commercieel gebruik of andere toepassingen en over bepaalde productkenmerken of gebruikseigenschappen, ongeacht de rechtsgrond en ongeacht of Relic Master, diens werknemers of vertegenwoordigers hierbij in gebreke zijn gebleven.
Relic Master is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor enige specifieke schade, indirecte schade, gevolgschade of schade vanwege uitval, gegevensverlies of winstderving, voortkomende of verband houdende met het gebruik of de juistheid van de informatie, inhoud of afbeeldingen op deze website, ongeacht of deze schade is ontstaan onder uitvoering van een overeenkomst, door nalatigheid of door een onrechtmatige daad.

Privacy statement
Relic Master kan persoonlijke gegevens, zoals het Internet Protocol (IP) adres, opslaan wanneer u onze website bezoekt. Relic Master zal deze informatie in lijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, vertrouwelijk behandelen. Relic Master gebruikt deze gegevens enkel en alleen om te reageren op vragen van u, om het bezoekersgedrag op de website te analyseren en voor marketingdoeleinden.

Cookies

The Relic Master website uses cookies.

What is a cookie?
A cookie is a small text file that is placed on your computer, tablet or smartphone during your visit to a website. Information is stored in this text file. This information can be recognized again by this website on a later visit. The most important function of cookies is to distinguish one user from the other. You therefore encounter cookies a lot at websites where you have to log in. A cookie then ensures that you remain logged in while using the site.

Relic Master uses the following cookies:

Explanation of specific cookies

How can you delete cookies?
You can delete your cookies via your browser. Click below for your used browser for instructions: